ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6016G

Thông số kỹ thuật

 • Mã cỏ
 • Chiều cao sợi cỏ
 • Khoảng cách hàng cỏ (inc)
 • Chất liệu và trọng lượng cụm cỏ
 • Số mũi khâu/ m2
 • Màu sắc
 • ທັມຮ່ວມຍີ່ເຕົ່າ 6016G
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

6016

6016g

Ý kiến của bạn