Kinh nghiệm

4 À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´¢º¤£½­½¡¿´½¡¾­¯½§¾§ö­ À¢© Ïó©ò¤

ຮູບພາບຕ່າງໆຂອງຫຍ້າບານເຕະ 4 ປອມຂອງປະຊາຊົນຊົນ pitch ຂອງຄະນະກໍາມະ Dinh. ບໍລິສັດ DVN ແມ່ນການກໍ່ສ້າງຢູ່ Dinh stadium ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ໂດຍໃຊ້ເວລານີ້ stadium ຍັງມີການດໍາເນີນງານຫຼາຍປະສິດທິຜົນ.

đọc tiếp...

¾¨Â¡È­ “°øÉÀ±í¾¯½ªø¡ȭ” êò´¡òì¾Á¹È¤§¾© Àª™­À¥ˆº¤ ê¿ê÷콡ò©À©†­¹¨É¾ê¼´

ຊີ ວິດທີ່ທັນສະໄຫມ, ປະຊາຊົນໄດ້ສະເຫມີສໍາລັບການຊອກຫາເຕັກໂນໂລຊີໃຫມ່ເພື່ອທົດ ແທນການບໍ່ຍຸ, ຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍ, ຄວາມພະຍາຍາມຫຼາຍ. ນັບ ຕັ້ງແຕ່ການມາເຖິງຂອງ turf ປອມບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການກິລາແຕ່ຍັງຢູ່ໃນການອອກແບບສວນ,

đọc tiếp...

¸¼¡¢ö­¦‰¤¹¨É¾ê¼´

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຫຍ້າຂົນສົ່ງປອມແບບໃດ? ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຮູບບາງສ່ວນຂອງການຂົນສົ່ງຜ່ານຂອງບໍລິສັດ DVN ຫຍ້າປອມແມ່ນ   ລົດບັນທຸກນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການໂອນກັບຄືນໄປບ່ອນນ້ໍາ turf ທຽມຂະຫນາດໃຫຍ່   turf

đọc tiếp...

7 ¢˜­ªº­º½­¾Ä´À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´.

ແຕ່ມີບາງສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນສັງເກດສໍາລັບຫຍ້າທໍາຄວາມສະອາດພະນັກງານປອມແມ່ນ: 1. ຍູກວາດ: ພະ ນັກງານຕ້ອງໄດ້ນໍາໃຊ້ຫ້ອງນ້ໍແປງຈາກເຂດປ່າສະຫງວນສັງເຄາະ ຫຼືວັດຖຸທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ມີຄວາມຍາວສຸດ 2.5

đọc tiếp...

4 À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´ «½Îö­ À£¸ò© µ¸ó

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຮູບພາບຕ່າງໆກ່ຽວກັບຫຍ້າ pitch ປອມ Khuat Duy Tien ໂດຍບໍລິສັດໂລກກໍ່ສ້າງ DVN ຂອງ turf ປອມ.   Quá trình chuẩn bị nền sân

đọc tiếp...

¿Ã§É¹¨É¾ê¼´¦É¾¤À¯ñ­À©†­Íš­´È¸­Ã­À»õº­À©ñ¡

turf ທຽມສໍາລັບ playgrounds turf ທຽມແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນການນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນກິດຈະກໍາຂອງຊີວິດຂອງພວກເຮົາທຸກ, ບໍ່ພຽງແຕ່ໃນການກິລາແຕ່ຍັງຢູ່ໃນການອອກແບບສວນ,

đọc tiếp...