4 À©†­®¾­Àª½¹¨É¾ê¼´ «½Îö­ À£¸ò© µ¸ó

ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເຊື້ອເຊີນໃຫ້ທ່ານເບິ່ງຮູບພາບຕ່າງໆກ່ຽວກັບຫຍ້າ pitch ປອມ Khuat Duy Tien ໂດຍບໍລິສັດໂລກກໍ່ສ້າງ DVN ຂອງ turf ປອມ.

 

thi cong san bong da co nhan taoQuá trình chuẩn bị nền sân bóng

 

thi cong san bong da co nhan tao

thi cong san bong da co nhan tao

 

thi cong san bong da co nhan tao

 

thi cong san bong da co nhan tao

 

thi cong san bong da co nhan tao

 

thi cong san bong da co nhan tao

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ Thegioiconhantao.com.vn. ຫນ່ວຍງານທີ່ປຶກສາ, ການກໍ່ສ້າງທີ່ດີທີ່ສຸດ lawn ປອມຫວຽດນາມ.